Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma

Canlıların Sınıflandırılması : Canlıların belirli Özellikleri göz önüne alınarak yapılan gruplandırmaya sınıflandırma veya biyosistematik denir. Sınıflandırmayı inceleyen bilim dalına sistematik ( Taksonomi) denir. Sınıflandırma ikiye ayrılır:
1) Ampirik (yapay = suni) sınıflandırma : Canlıları dış görünüş, yaşayış ve birkaç yüzeysel özelliğine göre bakarak sınıflandırmaktır.
İlk defa Aristo tarafından yapılmıştır. Aristo canlıları ikiye ayırmıştır.

1. Bitkiler       -> Otlar ,Çalılar ,Ağaçlar
2. Hayvanlar  -> Suda, Karada, Havada yaşayanlar


2) Filogenetik (Doğal = Tabii) Sınıflandırma : Canlıların orjin ( köken ) benzerliğine bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Anatomik benzerlik, protein benzerliği, akrabalık dereceleri gibi özelliklere dikkat edilir.
Analog organ : Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır.

ÖRN : Yarasanın kanadı ile kelebeğin kanadı.
Homolog organ : Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır.

ÖRN : İnsan kolu, atın ön bacağı, yarasanın kanadı, balina yüzgeci
 

Canlıların İsimlendirilmesi : İsimlendirme ilk kez Kari Linne tarafından yapılmıştır. Linne tür tanımını geliştirmiştir.
Tür : Ortak atalardan gelen, ortak özelliklere sahip, birbirleriyle çiftleşip verimli döller (Kısır olmayan ) meydana getiren en küçük sistematik gruptur.
Örneğin At ile eşek çiftleşir, döl verir verdikleri döl yani katır kısır olduğundan, at farklı bir tür, eşek farklı bir tür, katır ise bilimsel anlamda tür değildir.

Dikkat: Bu kurala sadece kurt köpeği uymaz.
Tür Linne'nin bulduğu ikili isimlendirme ( çift isimlendirme = Binominal ) ile adlandırılır. Bu isimlendirmeye göre; bir canlıya ait, cins ismi ve özel tanıtıcı ismi bulunur. Cins ismi daima büyük harfle, özel tanıtıcı isimi ise küçük harfle başlar.
Örnek:
 

Cins ismi

Felis

Felis

Allium

Homo

Apis

Canis

Canis

 

Özel tanıtıcı ismi

Leo

domesticus

Cepa

Sapiens

mellifica

Lupus

familaris

Türkçe adı

Aslan

Ev kedisi

Soğan

İnsan

Bal ansı

Kurt

Ev köpeği

 Sistematik Birimler:
Alem = Regnum   = Animalia  =  Hayvanlar Alemi
Şube = Filum     = Chordata    = Omurgalılar
Sınıf = Clasis   = Mamalia   =  Memeliler
Takım = Ordo      = Karnivora  = Etçiller
Aile   = Familya  = Felidae     = Kedigiller
Cins = Genus      = Felis       = Kedi
Tür   = Species   = Felis domesticus = Ev kedisi

 


•         Alemden türe doğru birey sayısı azalır, fakat benzerlik artar.
•         Türden aleme doğru, birey sayısı artar, fakat benzerlik azalır.
•         Aynı tür içerisindeki canlılarda protein ve gen yapıları benzerdir. Ancak aynı değildir.
•         Aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları aynıdır.
ÖRN : İnsan 2n = 46 kromozom bulunur.
Bitkiler  alemine   örnek   verirsek;   Çiçekli   bitkiler-   kapalı   tohumlular       çift çenekliler- menekşegiller - menekşe - kokulu menekşe ( Viola odarata )

Reklam
 
HOŞGELDİNİZ...!!!
 
Tavsiye Edilen Bağlantılarımız
 
Dünyanın En Güncel Teknolojisi Sitesi WwW.DunyaninTeknolojisi.CoM

Kaç Kişi Sitede?
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=