Kimyasal Yasalar

5.KİMYASAL YASALAR

a)Sabit Oranlar Yasası (Proust)

X ve Y’den oluşan bir bileşiğin formülü XaYb ise,sabit oranı;

 Mx   =a.X   ile hesaplanır.

 y    b.Y

a ve b sayıları elementlerin bileşikteki atom (molatom) sayılarıdır.

Örneğin;

              H2O için,(H=1, O=16)

             MH = 2.1 --> MH =  1

             MO     1.16        Mo        8

 

             N2O3  için, (N=14, O=16)

 

 

Sabit oranlar yasası,bir bileşikteki elementlerin kütlece yüzdelerinin sabit olduğunu ifade eder.

SO3 için hesaplayalım.(S=32 O=16)

 

               MS    = 1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLEŞİK FORMÜLLERİ

 Bileşikler formüllerle gösterilir.Bir bileşiğin formülü,o bileşiğin yapısını oluşturan elementlerin cinsini ve atomlarının moleküldeki sayılarını verir.Moleküller bileşiklerin üç tür formülü bulunmaktadır.

   Basit (kaba) formül

   Molekül formülü

 

   Yapı formülü

 

BASİT FORMÜL

Molekül formülünün sadeleştirilmiş halidir.

  Molekül formülü                               Basit formül

       C2H6                        à                    CH3

         C3H6O3                    à                    CH2O

       N2O4                                à                     NO3

       C4H8                                à                     CH2

 

Bileşiği oluşturan elementlerin mol sayıları bulunduktan sonra en küçük tam sayılarına çevrilir.Bu sayılar elementlerin sembollerinin sağ alt köşelerine yazılıp,semboller yan yana yazılınca basit formül yazılmış olur.

MOLEKÜL FORMÜLÜ

Bileşiğin bir molekülünü oluşturan atomların cinsini ve kesin sayılarını verir.

 (Basit formül).n = Molekül formülü

Molekül formülü   à   n    à   Basit formül

         CH2O                   6              C6H12O6

         CH2                                5               C5H10

            NO2                     2               N2O4

YAPI FORMÜLÜ

 Bileşiğin bir molekülünü oluşturan atomların arasındaki bağları gösteren formüldür.Bileşik hakkında en kapsamlı bilgiyi verir.

 Örneğin;

   C3H6 molekül formülüne sahip bileşiğin yapı formülü;

 

          

 

    Şekil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molekül formülü C2H5OH olan etil alkolün yapı formülü;

 

 

 

 

 

     Şekil

 

 

 

 

 

 

 

KATLI ORANLAR YASASI(DALTON)

 İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturduğunda,bunlardan birinin sabit kütlesi ile birleşen diğer elementin değişen kütleleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır.Buna katlı oranlar yasası denir.

 Örneğin;

Fe2O3 ve Fe3O4 bileşiklerinden eşit miktarda Fe ile birleşen oksijenin kütleleri arasındaki katlı oran;

Fe2O3.(3)  ààà  Fe6O9

Fe3O4.(4)  ààà  Fe6O8

İşlemleri sonucunda 9 olduğu belirlenir.Eşit miktarda oksijen ile birleşen demirin 

                                  8

kütleleri arasında katlı oran;

Fe2O3.(4)   ààà  Fe8O12

Fe3O4.(3)   ààà  Fe9O12

İşlemleri sonucunda 8   olduğu belirlenir.

                                  9

iki bileşiğin katı oranlar yasasına uygun olması için;

 + aynı elementlerden oluşmaları,

 + basit formüllerinin farklı olması gerekir.

+ yalnızca 2 atomdan oluşmuş olmaları gerekir.

Reklam
 
HOŞGELDİNİZ...!!!
 
Tavsiye Edilen Bağlantılarımız
 
Dünyanın En Güncel Teknolojisi Sitesi WwW.DunyaninTeknolojisi.CoM

Kaç Kişi Sitede?
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=