FONKSİYON

A. TANIM

A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun.
A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir.

"x Î A ve y Î B olmak üzere, A dan B ye bir f fonksiyonu
f : A ® B ya da x ® f(x) = y biçiminde gösterilir. A ya fonksiyonun tanım kümesi, B ye de değer kümesi denir.

Yukarıda A dan B ye tanımlanan f fonksiyonu

f = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 2)}

biçiminde de gösterilir.

Ü

Her fonksiyon bir bağıntıdır. Fakat her bağıntı fonksiyon olmayabilir.

Ü

Görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir.

Ü

s(A) = m ve s(B) = n olmak üzere,

  i) A dan B ye nm tane fonksiyon tanımlanabilir.

 ii) B den A ya mn tane fonksiyon tanımlanabilir.

iii) A dan B ye tanımlanabilen fonksiyon olmayan bağıntıların sayısı 2m × n � nm dir.

Ü

Grafiği verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için, y eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular fonksiyonun belirttiği eğride en az bir ve en çok bir noktayı kesiyorsa verilen bağıntı x ten y ye bir fonksiyondur.

 

 

B. FONKSİYONLARDA İŞLEMLER

A Ç B ¹ Æ olmak üzere,

fonksiyonları tanımlansın.

  1. (f + g) : A Ç B ® , (f + g)(x) = f(x) + g(x)

  2. (f � g) : A Ç B ® , (f � g)(x) = f(x) � g(x)

  3. (f × g) : A Ç B ® , (f × g)(x) = f(x) × g(x)

  4. "x Î A Ç B için, g(x) ¹ 0 olmak üzere,

  1. c Î olmak üzere,

    (c × f) : A ® , (c × f)(x) = c × f(x) tir.

 

C. FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

1. Bire Bir Fonksiyon

Bir fonksiyonda farklı elemanların görüntüleri de farklıysa fonksiyon bire birdir..

BBuna göre, bire bir fonksiyonda,

"x1, x2 Î A için, x1 ¹ x2 iken f(x1) ¹ f(x2) olur.

Diğer bir ifadeyle,

"x1, x2 Î A için, f(x1) = f(x2) iken

x1 = x2 ise, f  fonksiyonu bire birdir.

Ü

s(A) = m ve s(B) = n (n ³ m) olmak üzere,

A dan B ye tanımlanabilecek bire bir fonksiyonların sayısı,

 

2. Örten Fonksiyon

Görüntü kümesi değer kümesine eşit olan fonksiyonlara örten fonksiyon denir.

Ü

f : A ® B

f(A) = B ise, f örtendir.

Ü

s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen bire bir örten fonksiyonların sayısı,

m! = m × (m � 1) × (m � 2) × ... × 3 × 2 × 1 dir.

 

3. İçine Fonksiyon

Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir.

Ü

İçine fonksiyonun değer kümesinde eşlenmemiş eleman vardır.

Ü

s(A) = m olmak üzere, A dan A ya tanımlanabilen içine fonksiyonların sayısı mm � m! dir.

 

4. Birim (Etkisiz) Fonksiyon

Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyona birim fonksiyon denir.

     

ise, f birim (etkisiz) fonksiyondur.

Ü

Birim fonksiyon genellikle I ile gösterilir.

 

5. Sabit Fonksiyon

Tanım kümesindeki bütün elemanları değer küme-sindeki bir elemana eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir.

Ü

"x Î A ve c Î B için,

      f : A ® B

      f(x) = c

ise, f sabit fonksiyondur.

Ü

s(A) = m, s(B) = n olmak üzere,

A dan B ye n tane sabit fonksiyon tanımlanabilir.

 

6. Çift ve Tek Fonksiyon

f(�x) = f(x) ise, f fonksiyonu çift fonksiyondur.

f(�x) = �f(x) ise, f fonksiyonu tek fonksiyondur.

Ü

Çift fonksiyonların grafikleri Oy eksenine göre simetriktir.

Ü Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir.

 

D. EŞİT FONKSİYON

       f : A ® B

     g : A ® B

Her x Î A için f(x) = g(x) ise, f fonksiyonu g fonksiyonuna eşittir.

 

E. PERMÜTASYON FONKSİYON

       f : A ® A

olmak üzere, f fonksiyonu bire bir ve örten ise, f fonksiyonuna permütasyon fonksiyon denir.

A = {a, b, c} olmak üzere, f : A ® A

f = {(a, b), (b, c), (c, a)}

fonksiyonu permütasyon fonksiyon olup

biçiminde gösterilir.

 

 

F. TERS FONKSİYON

f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B} bire bir ve örten fonksiyon olmak üzere,

f�1 : B ® A, f�1 = {(y, x)|(x, y) Î f} fonksiyonuna f nin ters fonksiyonu denir.

(x, y) Î f ise, (y, x) Î f�1 olduğu için,

y = f(x) ise, x = f�1(y) dir.

Ayrıca, (f�1)�1 = f dir.

(f�1)�1 = f dir. Ancak, (f�1(x))�1 ¹ f(x) tir.

 

f fonksiyonu bire bir ve örten değilse, f�1 fonksiyon değildir.

 

f : A ® B ise, f�1 : B ® A olduğu için, f nin tanım kümesi, f�1 in değer kümesidir. f nin değer kümesi de, f�1 in tanım kümesidir.

 

f(a) = b ise, f�1(b) = a dır.

f�1(b) = a ise, f(a) = b dir.

 

 

Ü

y = f(x) fonksiyonunun grafiği ile y = f�1(x) in grafiği
y = x doğrusuna göre birbirinin simetriğidir.

     

Ü

olmak üzere,

Ü olmak üzere,

 

 

G. BİLEŞKE FONKSİYON

f : A ® B, g : B ® C fonksiyonları tanımlansın.

f ve g yi kullanarak A kümesinin elemanlarını C kümesinin elemanlarına eşleyen fonksiyona g ile f nin bileşke fonksiyonu denir.

     

Buna göre,

f : A ® B ve g : B ® C olmak üzere, gof : A ® C fonksiyonuna f ile g nin bileşke fonksiyonu denir ve g bileşke f diye okunur.

Ü

(gof)(x) = g[f(x)] tir.

 

Bileşke işleminin değişme özeliği yoktur.

Bu durumda, fog ¹ gof dir.

Bazı fonksiyonlar için fog = gof olabilir. Ancak bu �fonksiyonlarda değişme özeliği yoktur.� gerçeğini değiştirmez.

 

Ü

Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özeliği vardır.

Bu durumda (fog)oh = fo(goh) = fogoh olur.

Ü

I birim fonksiyon olmak üzere,

foI = Iof = f ve

f�1of = fof�1 = I dır.

Ü

f, g ve h fonksiyonları bire bir ve örten olmak üzere,

(fog)�1 = g�1of�1 ve

(fogoh)�1 = h�1og�1of�1 dir.

Ü

(fog)(x) = h(x)

ise, f(x) = (hog�1)(x) dir.

ise, g(x) = (f�1oh)(x) tir.

 

�  f�1 (x) = f(x) tir.

�  (fof) (x) = x

�  (fofof) (x) = f(x)

�  (fofofof) (x) = x

...

 

 

H. FONKSİYONUN GRAFİĞİ

Bir fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların kümesine bu fonksiyonun grafiği denir.

f : A ® B, f = {(x, y)|x Î A, y Î B, y = f(x)}

(a, b) Î f

olduğundan

f(a) = b dir.

Ayrıca, f�1(b) = a dır.

 

Ü

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre,

f(�3) = 3, f(�2) = 1, f(�1) = 2, f(0) = 2, f(1) = 1,

f(2) = 0, f(3) = 2, f(4) = 1, f(5) = 0 dır.

Reklam
 
HOŞGELDİNİZ...!!!
 
Tavsiye Edilen Bağlantılarımız
 
Dünyanın En Güncel Teknolojisi Sitesi WwW.DunyaninTeknolojisi.CoM

Kaç Kişi Sitede?
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=