Osmanli Tarihi
ANADOLU'DA SIYASI DURUM
Kösedag savaşin­dan sonra Anadolu Selçuklu Devleti yiki­liş sürecine girmiş ve bu dönemde Anadolu'da beylik­ler kurulmuştur. Böylece siyasi birlik bozulmuştur. Kara­man beyligi, siyasi birligi kuracagini iddia etmiştir.
Yikiliş sürecinde olan Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler, Iran'daki Ilhanlilara bagliydilar. Dogu Karade­nizde Rum Pontus devleti ve Adana ve G.D. Anadolu'da Memluklu devletinin üstünlügü bulunmak­taydi.
BIZANS'TA DURUM
Taht kavgalariyla merkezi otorite zayiflamişti. Ordu ve donanma yok denecek du­rumdaydi. Ekonomik hayat, Venedikli ve Cenevizli tüc­carlarin elinde idi. Ayrica Bi­zans derebeyleri (tekfurlari), halki baskilar altina al­miş­lardi.
BALKANLARDA DURUM
1. En güçlü devletler Macar ve Sirp kralliklari idi. Bulgar kralligi zayiflamişti.
2. Eflak, Bogdan, Bosna ve Hersek beylikleri zayifti.
3. Balkanli uluslar arasinda toprak kazanmak ve mezhep çatişmalari nedeniyle savaşlar olmaktaydi.
OSMANLI DEVLETININ KURULUŞU (1299)
Kayi boyuna ait Ertugrul Gazi yönetimindeki aşiret, Anadolu Selçuklulari zamaninda Ankara dolaylarina yerleştirilmiş­lerdi. Sonraki süreçte Osman Bey idaresin­deki kayi Türkleri Eskişehir ve Sögüt çevresine yerleşti­ler.
Osman Gazi, Karacahisar, Inegöl, Yenişehir ve Bile­cik yörelerini fethedince çevredeki Bizans tekfurlari ordu kurdular. Bu ordu, Osman Gazi idaresindeki birlikler ta­rafindan Koyunhisar (Bafeon) Savaşinda yenilgiye ug­ratildi (1302). Böylece Osmanlilar ilk zaferlerini ka­zandi­lar.
ORHAN GAZI DÖNEMI (1324-1362)
1. Bursa fethedildi ve başkent yapildi.
2. Iznik'in fethine girişildi. Bunu önlemek isteyen Bi­zans kralinin kurdugu ordu Maltepe (Pelekonon) Sa­vaşinda yenilgiye ugratildi (1329). Böylece Osmanlilar, Bizans devletiyle dogrudan yaptiklari bu sa­vaşi kazandi­lar. Savaştan sonra Iznik başkent yapildi.
3. Bizansta taht kavgasina giren Kantakuze'ne yar­dim edildi. Bu yardim karşiliginda Geliboludaki Çimpe
4. Karesi Beyilgine son verildi. Rumeliye geçiş yolu Çimpe kalesiyle birlikte açilmiş oldu.
5. Divan teşkilâti kuruldu. Yaya ve Müsellem (atli) askerlerden ilk düzenli ordu kuruldu. Böylece beylikten devlete geçiş saglandi.
I. MURAT DÖNEMI (1362-1389)

1. Karamanlıların kışkırtması nedeniyle Ankara'yı id­relerine alan Ahiler'den Ankara geri alındı.
2. Rumeli'de yapılan Sazlıdere Savaşı kazanıldı. Bundan sonra Edirne fethedildi (1363).
3. Papalık, Edirne'nin fethine tepki olarak propo­ganda yaptı. Bunun sonucu Balkanlı uluslar Haçlı Or­dusu kurdular. Haçlılar Sırpsındığı Savaşında yenil­giye uğratıldı (1364).
4. Sırpların kurduğu haçlı ordusu Çirmen Sava­şında yenilgiye uğratıldı. (1371)
5. Hamitoğulları Beyliğinden toprak satın alındı.
6.Karamanlılar, Osmanlıların Anadoluya yönelme­sine karşı çıktılar. Osmanlıların yaptıkları savaşla kara­manlılara üstünlüklerini kabul ettirdiler.
7.Balkanlarda bir Osmanlı akıncı birliği Ploşnik Sa­vaşında yenilgiye uğratıldı. Bundan yararlanan Sırplar Osmanlıları Balkanlardan atmak için birleşik Haçlı or­dusu kurdular. I. Murat, bu haçlı ordusunu I. Kosova Sava­şındayenilgiye uğrattı (1389). Ancak Savaş so­nunda I. Murat bir Sırplının saldırısıyla öldü.
YILDIRIM BEYAZIT DÖNEMİ (1389-1402)
1. I. Murat'ın kararı üzerine hükümdar oldu. Taht kavgasına gireceğinden şüphelendiği kardeşi Yakup'u öldürttü.
2. Karamanlılar dahil Batı Anadolu'daki beyliklere son verdi. Böylece büyük ölçüde siyasi birliği sağladı.
3. İstanbul'u ilk kez kuşattı. Bunun üzerine Batı Av­rupa uluslarının katılımıyla büyük bir Haçlı ordusu ku­ruldu. Yıldırım Beyazıt bu orduyu Niğbolu Savaşında yendi (1396).
4. Yıldırım Beyazıt Bizans'ı ikinci kez kuşattı. Kara­denizden Bizans'a gelecek yardımları önlemek için Ana­dolu Hisarını (Güzelce Hisarı) yaptırdı. Kuşatma sü­rerken Doğu Anadolu'da Timur tehlikesi belirdi. Bunun üzerine Bizans'la anlaşma yapılarak kuşatma kaldırıldı. Bu an­laşmaya göre:
a) Bizans yıllık vergi verecek.
b) İstanbulda bir müslüman mahallesi kurulacak
c) Haliç'e bir Osmanlı birliği yerleştirilecek.
ANKARA SAVAŞI (1402)
Nedenleri:
1. Timur'a topraklarını kaptıran Karakoyunlu ve Ce­layir hükümdarlarının Osmanlı Devleti'ne sığınmaları Ti­mur'un bunları kendisine teslim edilmesini istemesi.
2. Yıldırım Beyazıt'ın, beyliklerine son verdiği Ana­dolu bey­lerinin Timur'dan yardım istemeleri.
3. Timur'un, kendi üstünlüğünün tanınmasını iste­mesi.
Ankara Savaşını Timur kazandı.
Sonuçlar:
1. Anadolu'da siyasi birlik bozuldu. Bu durum sava­şın en önemli sonucudur. Çünkü beylikler yeniden ku­rulmuştur.
2. Yıldırım Beyazıt öldü ve oğulları arasında taht kavgaları başladı.
3. Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgası döne­minde (fetret devrinde) devlet dağılma tehlikesi geçirdi. 11 yıl süren bu kavgayı Çelebi Mehmet kazanmıştır.
ÇELEBİ MEHMET DÖNEMİ (1413-1421)
1. Bozulan devlet kurumlarını yeniden sağlamlaş­tırdı. Anadolu'da otoriteyi yeniden sağladı. Böylece dev­leti dağıl­maktan kurtardı. Bu çalışmalarından dolayı Çe­lebi Mehmet devletin ikinci kurucusu sayılmıştır.
2. Ege denizinde Venediklilere ait adalardan Ana­dolu kıyılarına saldırılar oldu. Bundan dolayı Venedikli­lerle ilk büyük deniz savaşı yapıldı. Osmanlının deniz gücü zayıftı. Osmanlılar yenildi. Bizans'ın araya girme­siyle anlaşma yapıldı.
3. Fetret dönemindeki siyasi ve sosyal sorunları ge­rekçe gösteren Şeyh Bedrettin isyan çıkardı. Rumelide çıkan bu isyan bastırıldı. (1420)
4. Timur'un Semerkant'a götürdüğü Mustafa Çelebi geri dönerek taht kavgasına girdi. Mücadeleyi kaybe­dince Bizans'a sığındı. Bu kişinin gerçek Şehzade Mus­tafa Çelebi olmadığı iddia edildi. Bundan dolayı bu olaya Düzmece Mustafa Olayı denilmiştir.
II. MURAT DÖNEMİ (1421-1451)
1. Bizans Devleti Mustafa Çelebi'nin başlattigi taht kavgasini yeniden destekledi. II. Murat bu mücadeleyi kazandi. Mustafa Çelebi öldürüldü.
2. Karaman ve Germiyan Beyleri Osmanlinin otori­tesini sarsmak için II. Muratin kardeşi Şehzade Mustafa­'yi taht kavgasina sürüklediler. II. Murat bu mü­cadeleyi kazandi.
3. Osmanli ordulari Balkanlarda Macarlarla yaptik­lari savaşlari kaybettiler. Bunun üzerine II. Murat bariş istedi. Macarlarla Edirne Segedin Anlaşmasi imzalandi (1444). Anlaşmaya göre
a) 10 yil savaş olmayacak.
b) Tuna sinir sayilacak.
4. II. Murat iktidari küçük yaştaki II. Mehmete bi­rakti. Ancak devlet adamlari arasinda sorunlar çikti. Macarlar anlaşmayi bozdular. II. Murat yeniden padi­şah­liga geldi. Macarlar Varna Savaşinda yenilgiye ugra­tildi (1444).
5. II. Murat iktidari tekrar birakti. Yine ayni sorunlar çikti. II. Murat tekrar padişahliga geldi. Macarlarin yöne­timindeki haçli ordusunu II. Kosova Savaşinda yenilgiye ugratti (1448). Balkanli uluslar bir daha saldiri düzenle­mediler. Böylece Osmanlilarin Balkanlara yerleşmesi kesinleş­miştir.
Kalesi kazanildi. Gelibolunun fethine girişildi. Kazanilan Tekirdag dolaylarina Anadolu'dan getirilen Türkler yer­leştirildi.
Reklam
 
HOŞGELDİNİZ...!!!
 
Tavsiye Edilen Bağlantılarımız
 
Dünyanın En Güncel Teknolojisi Sitesi WwW.DunyaninTeknolojisi.CoM

Kaç Kişi Sitede?
 
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=